Chuyên mục: Ngày tốt

Ngày tốt chuyển nhà trong tháng 11 năm 2017

Chuyển nhà, là một dịp trọng đại. Các cụ ta xưa luôn dạy rằng “Có thờ có thiêng, có kiêng có lành”. Việc xem ngày đẹp, giờ đẹp để tiến hành việc chuyển nhà là một việc làm vô cùng cần thiết để giúp đem lại tài lộc, sức khoẻ cho gia chủ. Như thường […]

Ngày tốt chuyển nhà trong tháng 12 năm 2017

Chuyển nhà, là một dịp trọng đại. Các cụ ta xưa luôn dạy rằng “Có thờ có thiêng, có kiêng có lành”. Việc xem ngày đẹp, giờ đẹp để tiến hành việc chuyển nhà là một việc làm vô cùng cần thiết để giúp đem lại tài lộc, sức khoẻ cho gia chủ. Như thường […]